PC Translator - slovník a prekladač
Otázky a objednávky
032/7436104
PC Translator® 2010

PC Translator® 2010 - slovník a prekladač

CD-disk PC Translator® 2010 obsahuje 4 programy: slovník, prekladač textov, prekladač www - stránok, prekladač označeného textu. Viac ako 23 - ročný vývoj je zárukou, že spracovanie a rozsah programu nemá na Slovensku konkurenciu. Inštalácia je v slovenčine, angličtine a nemčine. Program pracuje vo Windows 10, Windows 8, Windows 7, Vista a XP. V ponuke je 6 jazykových verzií.

PC Revue - víťaz testu 5/2007 PC Revue - tip redakcie 1/2008 PC Revue - tip redakcie 2/2010 Computerworld - IT produkt 2009
Objednať produkt

Späť hore Multiodborový slovník

Multiodborový slovník

Je skutočne najväčší slovenský slovník. Vyvíja sa viac ako 23 rokov a má zapracované praktické požiadavky desaťtisícov používateľov. Preto sa vyznačuje mimoriadne efektívnou obsluhou, pri zachovaní prehľadnosti a jednoduchosti. Slovník obsahuje všeobecnú aj odbornú slovnú zásobou (najmä angličtina a nemčina). Má bezkonkurečné možnosti vyhľadávania slov. Hľadá slová s podobným významom, slová vo vnútri hesiel, výber slov z celej zásoby alebo podľa typu slova (počítačové, chemické, elektrotechnické, ekonomické, ... atď.). Hľadanie slov z iných programov cez "schránku" Windows a sieťová inštalácia sú už veľmi dávno samozrejmosťou. Program má vlastný ovládač cudzích klávesníc. K najčastejšie používaným slovám sú uvedené príklady použitia slov vo vetách. Angličtina má písanú výslovnosť a nepravidelné slovesá. Nemčina má naviac pády a mn.č. podstatných mien. Výslovnosť nahovorili zahraniční lektori. Ozvučenie je však možné aj pomocou syntetizátorov reči. Ďalšie funkcie: automatické otáčanie podľa jazyka, farebné rozlíšenie slov podľa odbornosti, rozširovanie, editácia a zálohovanie slovnej zásoby, upravovanie poradia prekladov slov, ... atď. Slovník je prepojený na výučbový program Language Teacher®. Kliknutím na ikonu učiteľa sa dá veľmi efektívne rozširovať výučba! Program má zapracovaný korektor pravopisu pre všetky jazyky.

Späť hore Prekladač textov PC Translator®

Prekladač textov PC Translator®

Prekladač je určený na pomoc pri preklade z cudzieho jazyka do slovenčiny, ale i opačne. Používa sa ako "asistent", ktorý "podporuje" prekladanie textov (korešpondencia, návody, texty z Internetu apod.). Text v prekladači sa prekladá po vetách. Preklad sa ihneď zapisuje do súboru s preloženým textom. Prekladač dohľadáva jednotlivé preklady slov automaticky. "Stredné" okno programu umožňuje okamžitú úpravu hrubého prekladu (výber iných významov, úprava slovosledu myšou, ... atď.) Ak do slovníka doplníte slová alebo slovné spojenia, prekladač ich začne pri prekladaní textu ihneď používať. Program má hovorenú výslovnosť angličtiny, nemčiny, ruštiny, francúzštiny, španielčiny, taliančiny. Ozvučenie je možné aj syntetizátormi reči. Obsahuje korektor pravopisu pre všetky jazyky.

Späť hore Prekladač stránok na internete - Web Translator®

Kliknite - otvorí sa ukážka prekladu celej www-stránky!

Web Translator® je určený na orientačný preklad stránok na internete. Prekladač internetových stránok poskytuje rýchly, "orientačný preklad" cudzojazyčných www-stránok. Po inštalácii sa do internetového prehliadača doplní ikona Preložiť. Preložená stránka si zachová pôvodný grafický vzhľad. Program poskytuje rýchlu informáciu o obsahu cudzojazyčných stránok. Uľahčuje výber tých internetových stránok, ktoré stoja za podrobnejší preklad PC Translatorom. Web Translator umožňuje "online" i "offline" preklad stránok a nepotrebuje zložité nastavovanie. Pri prekladaní stránky stačí iba kliknúť na ikonu Preložiť. V okne internetového prehliadača sa potom zobrazí preložená stránka. Je jedno, či ste práve na internet pripojený alebo nie! Môžete prekladať aj stránky, ktoré ste si predtým uložili na hardisk. Prekladať sa dá i vybraná časť textu. Na to slúži praktická funkcia Preložiť označený text. Program pracuje s prehliadačmi Internet Explorer 8.0, 9.0, 10.0 a 11.0 (32- bit). Program prekladá "obojstranne", teda do slovenčiny alebo do cudzieho jazyka. Preklad celej stránky z angličtiny do slovenčiny si môžete pozrieť keď kliknete sem alebo na obrázok.

Späť hore Prekladač označeného textu pre Word a Outlook

Prekladač označeného textu pre Word a Outlook

Program poskytuje okamžitý, "orientačný preklad" ľubovoľného textu označeného myšou alebo klávesnicou. Doplnkové ikony prekladača sa vkladajú do programov Word a Outlook. Doplnkové ikony Vám umožnia priamo volať slovník, alebo prekladať označený text. Podobne ako program PC Translator môžete zobraziť preklad viet v "rozloženej" forme s ponukou viacero náhradných možností prekladu.


Späť hore Späť hore

© 1990 - 2022 Všetky práva vyhradené.